>>Recycling

In 1983 zijn wij gestart met het recyclen van steenachtig bouw- en sloopafvel tot Meulemix ® 0/40 dat als steenfundering gebruikt wordt voor de wegenbouw. Aangezien de zorg voor het milieu voor ons zeer belangrijk is, wordt zeer kritisch gekeken of het aangeboden steenachtig bouw- en sloopafval geen verontreinigde stoffen bevat.

Voor ons was steeds de vraag: kan het eindprodukt Meulemix ® niet bewerkt worden zodat hergebruik mogelijk is in de nieuwbouw? In 1991 hebben wij een betoncentrale aangeschaft, en na enkele jaren onderzoeken en experimenteren zijn wij tot de ontdekking gekomen dat hergebruik inderdaad mogelijk is voor het produceren van beton dat met een druksterkte gericht is op B25, doch gemaakt van 100% gerecyclede materialen: Meulemortel ®.